Válečková ložiska

Válečková ložiska nabízíme v mnoha typech, rozměrech a velikostech. Standardní nabídku pro strojírenství doplňují jednořadá a dvouřadá s plným počtem valivých těles (bez klece). Ložiska s klecí přenášejí vysoká radiální zatížení a mohou pracovat při vysokých otáčkách. Ložiska s plným počtem valivých těles jsou vhodná pro velmi vysoká zatížení a středně vysoké otáčky.

Nejdůležitějším dílem válečkových ložisek jsou válečky. Geometrie dotyku, tzv. logaritmický profil, zajišťuje v ložisku optimální rozložení tla­ku v místě dotyku. Jejich kvalita povrchu přispívá k vytvoření souvislého mazivového filmu a optimálnímu odvalování válečků. Tato zdoko­nalení přinesla podstatné zlepšení funkce válečko­vých ložisek, jakož i provozní spolehlivosti ve srovnání s běžnými ložisky, přičemž jsou navíc méně citlivá na nesouosost.

Válečková ložiska můžete zakoupit v našem eshopu.

Jednořadá válečková ložiska SKF Explorer

Jednořadá válečková ložiska jsou používána v uloženích, na něž působí velká radiální zatížení a která pracují s vysokým otáčkami. Jednořadá válečková ložiska SKF Explorer se vyznačují konstrukčními vlastnostmi, které zaručují jejich nižší hmotnost a vyšší hospodárnost, přičemž vynikají výkonností a až třikrát delší provozní trvanlivosti.

Vnitřní geometrie jednořadých válečkových ložisek SKF Explorer, jakož i všech ložisek v provedení EC, byla navržena s ohledem na optimální rozložení zatížení tak, aby bylo podstatně sníženo nebezpečí vzniku hranového napětí. Tím je dosažena vyšší provozní spolehlivost. Rovněž zlepšená geometrie v místě styku čel válečků a vodicí příruby snižuje tření, ma tedy i teplo vznikající v ložisku, a tím umožňuje dosáhnout optimálního využití vlastností maziva. Průřez, tzn. průměr a délka válečků, jakož i tloušťka kroužků a vodicích přírub byly navrženy pro dosažení maximální provozní trvanlivosti.

Vlastnosti jednořadých válečkových ložisek

 • Progresivní logaritmický stykový profil
 • Optimalizovaná geometrie čelválečku/vodicí příruby
 • Vynikající topografie povrchu (kvalita povrchu)
 • Vysoce čistá ocel
 • Různá provedení klecí
 • Vyvážené tepelné zpracování

Výhody pro uživatele

 • Vyšší radiální únosnost
 • Nižší hranové napětí
 • Až 3x delší provozní trvanlivost
 • Delší domazávací intervaly
 • Nižší hlučnost a vibrace
 • Menší množství tepla vznikající v ložisku
 • Zvýšená odolnost proti opotřebení
 • Nižší spotřeba maziva
 • Nižší spotřeba energie vlivem menšího tření

Běžné použití

 • Průmyslové převodovky
 • Čerpadla a kompresory
 • Kolejová vozidla
 • Automobilové převodovky
 • Větrné turbíny
 • Válcovny
 • Elektromotory
 • Motory vibrátorů
 • Vibrační generátory pro silniční válce
 • Průmyslové ventilátory a dmychadla
 • Zařízení pro manipulaci s materiálem
 • Textilní stroje