Soudečková ložiska

Vysoce únosná naklápěcí ložiska s valivými elementy ve tvaru soudečků. Nabízíme nejrůznější velikosti rozměrové řady ISO i speciální provedení pro vibrační síta a podobné aplikace. Novinkou je řada utěsněných soudečkových ložisek. Dělená soudečková ložiska zpravidla vycházejí z konstrukce standardních ložisek, ale mohou být upravena podle požadavků zákazníka.

Konstrukce soudečkových ložisek SKF umožňuje přenášet velká radiální a axiální zatížení v uloženích, v nichž může vzniknout nesouosost nebo dojít k průhybu hřídele. Navíc účinné kontaktní těsnění a náplň vysoce kvalitního plastického maziva, které je doplněno do ložiska ve výrobě, dokazují, že toto ložisko je připraveno k okamžité montáži a ve většině uložení nemusí být domazáváno po celou dobu trvanlivosti.

Soudečková ložiska SKF Explorer

Z hlediska konstrukce mohou soudečková ložiska SKF přenášet velká radiální a axiální zatížení v uloženích, v nichž může vzniknout nesouosost nebo dojít k průhybu hřídele. Soudečková ložiska SKF Explorer přispívají k podstatnému zlepšení základních provozních parametrů. Tato ložiska jsou natolik technicky pokroková, že dosahují v typicky náročných podmínkách několikanásobně delší provozní trvanlivosti než ložiska jiných výrobců.

Soudečková ložiska SKF Explorer jsou plně zaměnitelná s odpovídajícími stávajícími standardními ložisky SKF stejné velikosti. Jsou nabízena v nezakrytém provedení, v provedení s těsněním a v provedení pro vibrační stroje a zařízení. Konstrukce ložiska může být přizpůsobena požadavkům zákazníka.

Soudečková ložiska SKF Explorer s těsněním

Konstrukce soudečkových ložisek SKF umožňuje přenášet velká radiálnía axiální zatížení v uloženích, v nichž může vzniknout nesouosost nebo dojít k průhybu hřídele. Navíc účinné kontaktní těsnění a náplň vysoce kvalitního plastického maziva, které je doplněno do ložiska ve výrobě, dokazují, že toto ložisko je připraveno k okamžité montáži a ve většině uložení nemusí být domazáváno po celou dobu trvanlivosti.

Soudečková ložiska SKF Explorer mají podstatně lepší základní parametry. Tato ložiska jsou natolik pokroková, že v typických náročných podmínkách mohou dosahovat několikanásobně delší provozní trvanlivosti. To platí především pro ložiska SKF s těsněním, jimž výjimečná účinnost těsnění poskytuje výrazný náskok před konkurencí.

Axiální soudečková ložiska SKF Explorer

Axiální soudečková ložiska jsou z konstrukčního hlediska jediná ložiska, která jsou schopna přenášet skutečná radiální zatížení a velmi vysoká axiální zatížení, a tedy jsou vhodná pro kombinovaná zatížení. Jedno axiální soudečkové ložisko nahradí radiální ložisko a axiální ložisko jiného typu, a tedy umožňuje snížit celkovou hmotnost, velikost a cenu uložení.

Axiální soudečková ložiska jsou naklápěcí, což znamená, že jsou to jediná axiální ložiska, která vyrovnávají nesouosost a průhyb hřídele. Axiální soudečková ložiska SKF Explorer mají podstatně lepší základní provozní parametry. Tato ložiska jsou natolik pokroková, že v typických náročných podmínkách mohou dosáhnout několikanásobně delší provozní trvanlivosti než ložiska jiných výrobců.