SKF ložiska Y

Rozšířená nabídka SKF ložisek Y

Přesvědčte se, co můžete získat s SKF ložisky Y, která byla vyvinuta přímo pro zemědělské stroje. Rozšířená nabídka, která zahrnuje ideální řešení pro každou aplikaci a konkrétní konstrukci stroje, umožňuje dosáhnout vyšší přidané hodnoty konstrukce strojů, snížit záruční náklady, zmenšit počet dodavatelů - a především si udržet náskok před konkurencí.

Zvýšení výkonu a produktivity zemědělského podniku

 • Specializovaná řešení pro zemědělské stroje
 • Dlouhá a spolehlivá funkce dílu po celou dobu životnosti
 • Vysoce účinná řešení utěsnění jsou odzkoušená a osvědčená
 • Spolehlivost zajištěná konstrukčním řešením přispívá k prodloužení záruční lhůty
 • Zlepšení image značky na trhu

Snížení nákladů na řízení

 • Snížení počtu záručních reklamací a souvisejících nákladů
 • Menší počet návštěv servisních techniků u zákazníků a svolávek u prodejců
 • Široká specializovaná nabídka snižuje časovou a finanční náročnost konstrukce a vývoje
 • Snížení počtu dodavatelů přispívá k vyšší efektivitě a hospodárnosti

Snížení nákladů na vlastnictví stroje

 • Zkrácení času potřebného k výměně dílů a snížení nákladů na opravy
 • Jednotky typu „plug & play“ s menším počtem dílů urychlují a zjednodušují montáž
 • Menší počet neplánovaných prostojů
 • Vyšší produktivita a ziskovost zemědělského podniku

Loziska Y