Ložiska KINEX

logo kinexKINEX Bearings patří se svým portfoliem mezi významné světové dodavatele standardních a speciálních valivých ložisek pro uložení v různých průmyslových aplikacích. Hlavním úkolem a cílem je zajistit dodávky kompletního sortimentu ložisek vyráběných v jednotlivých závodech KINEX Bearings, rozvíjet spolupráci se zákazníky a poskytovat jim služby dle jejich požadavků. Za účelem dosažení maximální spokojenosti zákazníků a pružného reagování na požadavky trhu KINEX Bearings integruje výzkumně-vývojovou, technickou, výrobní a obchodní činnost.

Historie výroby ložisek má dlouholetou tradici. KINEX Bearings disponuje více než 60ti letými zkušenostmi ve výrobě standardních a speciálních ložisek, progresivní technologií výroby a vlastním technickým know - how. Nabízí vysoký standard a kvalitu produkce pod označením KINEX. Výrobní společnosti KINEX Bearings produkují cca 8 000 typů modifikací ložisek pro použití v různých průmyslových odvětvích. Téměř celá produkce směřuje prostřednictvím obchodní společnosti KINEX Bearings, a.s. na zahraniční trhy.

Závody KINEX Bearings mají vybudovaný systém managementu jakosti v souladu s procesně orientovanou normou ISO / TS 16949 . Systém řízení jakosti je zároveň zajišťován v souladu se standardy EN ISO 14001 pro zajištění ochrany životního prostředí a BS OHSAS 18001 pro zajištění ochrany a zdraví při práci.

Dosažené výsledky KINEX Bearings potvrzují správné směrování firmy v její dlouhodobé orientaci a to k vybudování moderní, nezávislé společnosti evropského standardu se silným zaměřením na potřeby zákazníka.