Ložiska CARB

Toroidní ložiska CARB

Toroidní ložisko CARB je převratný typ ložiska, které je naklápěcí jako soudečkové ložisko a axiálně volné jako válečkové nebo jehlové ložisko. Skupina SKF vyvinula ložisko CARB speciálně jako axiálně volné ložisko mpro uložení, které má vyrovnávat nesouosost. Ložisko CARB vyrovnává nesouosost a axiální posunutí v ložisku bez vzniku vnitřního axiálního zatížení a v podstatě bez tření. Není tedy nutné hledat kompromis mezi uložením s přesahem a zajištěním axiální volnosti, protože ložisko lze namontovat s pevným uložením, zabraňujícím pootáčení ložiskových kroužků a stykové korozi, která zpravidla vzniká v běžných uloženích. Výsledkem jsou nižší provozní teploty a menší vibrace, jakož i zvýšení spolehlivosti, prodloužení provozní trvanlivosti ložiska i životnosti maziva a snížení spotřeby energie.

toroidni lozisko carb


Vlastnosti ložisek CARB

 • Naklopitelnost a axiální posuvnost
 • Velmi vysoká radiální únosnost
 • Mohou bez větších úprav nahradit soudečkové ložisko na axiálně volné straně uložení
 • Stejný montážní postup jako pro soudečková ložiska
 • Dostupné v rozměrech jehlových ložisek


Přednosti uložení

 • Předpověditelné úrovně vibrací
 • Předvěditelná výkonnost


Výhody pro uživatele

 • Vyšší spolehlivost stroje
 • Delší domazávací intervaly
 • Podstatně delší trvanlivost ložiska
 • Podstatně delší životnost maziva
 • Možnost zmenšit velikosti uložení
 • Snížená spotřeba energie
 • Udržování konstantního točivého momentu opěrných válců.
 • Šetrnost k životnímu prostředí


Běžné použití

 • Papírenské stroje
 • Kontilití
 • Ventilátory a dmychadla
 • Drtiče
 • Kolové mlýny
 • Průmyslové převodovky
 • Dopravníky
 • Textilní stroje
 • Uložení zařízení, které vykonává kývavé pohyby
 • Hydraulické motory a čerpadla
 • Použití v automobilovém průmyslu
 • Pastorkové hřídele
 • Větrné elektrárny, hlavní hřídel