Kuželíková ložiska

Dodáváme kuželíková ložiska v provedeních a velikostech, jež odpovídají jejich všestrannému použití. Tato ložiska se dělí na následující čtyři skupiny:

  • jednořadá
  • párovaná jednořadá
  • dvouřadá
  • čtyřřadá

Naše nabídka zahrnuje také sériově vyráběné jednotky, jejichž základem jsou právě kuželíková ložiska:

  • ložiskové jednotky pro osobní automobily (obr.5),
  • ložiskové jednotky pro nákladní automobily (obr.6), a
  • železniční ložiskové jednotky (obr.7) pro nápravy kolejových vozidel.

Ložiska mají na vnitřním a vnějším kroužku kuželovou oběžnou dráhu, v níž jsou uspořádané kuželíky. Tato konstrukce kuželíkových ložisek se osvědčila zejména pro zachycení kombinovaných (axiálních i radiálních) zátěží. Axiální únosnost ložisek do značné míry závisí na stykovém úhlu α, který odpovídá úhlu oběžné dráhy vnějšího kroužku. Čím větší je úhel , tím vyšší je axiální únosnost. Velikost úhlu se vyjadřuje výpočtovým součinitelem e. Čím vyšší je hodnota e, tím větší je stykový úhel a tím vhodnější je ložisko pro zachycení axiálního zatížení.

Kuželíková ložiska mají zpravidla rozebíratelnou konstrukci, tzn. že vnitřní kroužek s klecí a kuželíky tvoří celek, který je možno montovat nezávisle na vnějším kroužku.