Havarijní nonstop služba

Havarijní nonstop služba společnosti ARKOV, s.r.o.

  • Je vždy dostupná mimo pracovní dobu na telefonním čísle: 602 791 265
  • Na základě telefonické domluvy havarijní služba vytipuje požadovanou součástku, ověří její dostupnost. Případně kontaktuje jiné kolegy či dodavatele pro zajištění požadované součástky.
  • Po dohodě se zákazníkem technik součástku zajede do skladu připravit a vyskladnit zákazníkovi.
  • Není-li možné dodat součástku v místě skladu, součástku zákazníkovi zaveze na smluvené místo

Poplatky

  • Za havarijní výdej je účtována částka: 500 Kč bez DPH
  • Za havarijní výdej součástky, kterou je nutné vyrobit, je účtována částka: 750 Kč bez DPH
  • Cestovné 10 Kč bez DPH / km
  • Ubytování podle skutečně vzniklých nákladů. Maximálně však 1200,-Kč na osobu a den.

Havarijní výdej je prováděn mimo běžnou pracovní dobu 7:00 - 15:30.